Zespół

Zespoły odgrywają centralną rolę w firmie tworzącej wiedze, ponieważ udostępniają współdzielony kontekst, w którym pracownicy mogą razem współdziałać i uczestniczyć w dialogu, koniecznym do efektywnej refleksji nad posiadaną wiedzą. Członkowie zespołu tworzą nowe punkty widzenia poprzez dialog i dyskusję.

Ikujiro Nonaka, Knowledge Creating Company. , "Harvard Business Review"

Łukasz Sroka

Łukasz Sroka
Prezes Zarządu,
Współwłaściciel

Jakub Kacprzak

Jakub Kacprzak
Członek Zarządu, Współwłaściciel

Joanna Szafran

Joanna Szafran
Dyrektor Dz. Finansów

Tymur Malinevskyy

Tymur Malinevskyy
Kierownik Projektów

Oriana Ładoś-Pudełek

Oriana Ładoś-Pudełek