WYWŁASZCZENIA

Tematyka wywłaszczeń jest niezwykle trudnym zagadnieniem. W przypadku wywłaszczenia dochodzi do pozbawienia lub częściowego ograniczenia prawa rzeczowego – najczęściej jest to pozbawienie bądź ograniczenie prawa własności, użytkowania wieczystego lub jest to ograniczenie w postaci ustanowienia służebności np. przesyłu. Niezależnie od tego czego dotyczy i w jaki sposób jest prowadzone wywłaszczenie, należy pamiętać, że przysługują właścicielowi środki ochrony prawnej. Agencja Griffin Consulting Sp. z o.o., specjalizuje się w pomocy prawnej podmiotom, którym grozi wywłaszczenie. Znamy stosowane przez instytucje i podmioty gospodarcze konstrukcje prawne, na podstawie których podmioty te działają i skutecznie pomagamy naszym klientom w nierównej walce z wywłaszczeniami. Wierzymy, że tylko doświadczeni specjaliści i wypracowane przez nich metody działania są gwarancją skutecznej ochrony interesu naszych klientów. Nasze działania wspomagamy prawnikami, którzy specjalizują się w tematyce wywłaszczeń. Agencja konsultingowa Griffin Consulting Sp. z o.o., to właściwy partner do współdziałania w walce z wywłaszczeniami.