OPŁATY PÓŁKOWE

Opłaty półkowe czyli nielegalne opłaty marketingowe i logistyczne pobierane przez sieci handlowe. Opłaty te znane są ze względu na ich ogromną skalę powszechności. Zjawiskiem tym zajął się Sąd Najwyższy, który wskazał na przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, według której – zakazuje się utrudniania dostępu do rynku przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Reprezentujmy firmy z branży FMCG, które zdecydowały się wystąpić przeciwko takim nieuczciwym praktykom rynkowym. Z sukcesami pomagamy wygrywać procesy sądowe naszych klientów. Nasz wyspecjalizowany zespół doskonale poznał charakterystykę takich postępowań. Jeżeli czujesz się oszukany, straciłeś na nieuczciwych praktykach rynkowych w zakresie tzw. opłat półkowych – przedstaw nam swoją sytuację prawną a my zajmiemy się całą resztą. Przeanalizujemy dokumentację w sprawie i określimy możliwe kierunki działania. Z specjalistami Griffin Consulting Sp. z o.o., możesz być pewnych, że Twoje sprawy związane z nieuczciwą konkurencją są w najlepszych możliwych rękach.