Polityka prywatności

dot. danych osobowych użytkowników strony internetowej www.griffinconsulting.pl

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywamy się Griffin Consulting sp. z o.o. i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Krakowie przy ul. Ludmiły Korbutowej 4b/1. Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 500 233 726.

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
3. Jakie dane osobowe przetwarzamy
4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe
5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw
7. Skarga do organu nadzorczego
8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami
9. Skąd mamy Twoje dane osobowe
10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

dot. danych osobowych dostawców

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywamy się Griffin Consulting sp. z o.o. i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Krakowie przy ul. Ludmiły Korbutowej 4b/1. Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 500 233 726.

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
3. Jakie dane osobowe przetwarzamy
4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe
5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw
7. Skarga do organu nadzorczego
8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami
9. Skąd mamy Twoje dane osobowe
10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

dot. danych osobowych klientów

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywamy się Griffin Consulting sp. z o.o. i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Krakowie przy ul. Ludmiły Korbutowej 4b/1. Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 500 233 726.

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
3. Jakie dane osobowe przetwarzamy
4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe
5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw
7. Skarga do organu nadzorczego
8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami
9. Skąd mamy Twoje dane osobowe
10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

TREŚĆ INFORMACJI WYMAGANEJ ZGODNIE Z ART. 21 ust. 4 RODO

Kierując się treścią art. 21 ust. 4 RODO, a także wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 zawartymi w Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679, Griffin Consulting sp. z o.o. najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje ją o prawach, o którym mowa w art. 21 ust. 1 i 2 RODO. Poniższa informacja jest przedstawiona jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

Griffin Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że:

1. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO*, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takim wypadku nie możemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

* Treść art. 6 ust. 1 lit. e) oraz f) RODO jest następująca:
1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
(…)
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.