Pakiety medyczne w firmie ...

Pakiety medyczne w firmie – Bezspornie korzystne dla pracowników, jednak jakie wymierne korzyści przynosi ich wprowadzenie z punktu widzenie interesów pracodawcy?

http://sylvienard.fr/?mamady=site-de-rencontre-totalement-gratuit-et-non-payant&8e8=c3  

I. Wprowadzenie pakietów medycznych w firmie – dlaczego jest to tak istotne? 

http://anabarranco.com/72639-suhagra-tablet-price.html Od paru lat funkcjonujemy w czasach, które określamy „rynkiem pracownika”. Pracodawca, który chce przeciwdziałać wszechobecnej fluktuacji pracowniczej (inaczej nazywanej fluktuacją kadr czyli procesie przemieszczania się pracowników poza daną organizację, zwalniane i odchodzenie pracowników z dotychczasowych miejsc pracy, na potrzeby niniejszego artykułu skupimy się wyłącznie na fluktuacji zewnętrznej czyli związanej z wychodzeniem z organizacji, nie zaś na awansach i przemieszczaniu się kadr wewnątrz struktury organizacyjnej danego podmiotu), powinien w przemyślany sposób podjąć decyzje odnośnie dodatkowych świadczeń, które są wysoko oceniane z punktu widzenia pracownika. Wysokie wynagrodzenie, elastyczny czas pracy przestały być jedynymi wyznacznikami, które motywują pracownika do pozostania u swojego dotychczasowego pracodawcy. Właśnie świadczenia dodatkowe (nazywane również około płacowymi bądź pozapłacowymi) są stanie przechylić szalę na stronę zaangażowanego pracodawcy, który z pewnością w dłuższej perspektywie odczuje pozytywne skutki wprowadzenia opisywanych niżej rozwiązań.
Trudny proces utrzymania pracownika to problem, z którym mierzy się praktycznie każdy pracodawca. Firmy oferujące pakiety medyczne prześcigają się ilości i jakości oferowanych usług, często skonkretyzowanych dla danych grup zawodowych co daje im jeszcze większą przewagę, gdyż spersonalizowane rozwiązania, w odpowiedni sposób dostosowane do charakteru danej działalności gospodarczej są niezwykle wysoko oceniane przez pracowników. Aby w właściwy sposób odzwierciedlić skalę i złożoność przedmiotowego zagadnienia istotne jest odwołanie się do statystyk. Na potrzeby naszych rozważań, w pełni zasadnym jest powołanie się na najnowszy raport pn.: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku” wydanego przez renomowaną firmę Sedlak & Sedlak. Jak czytamy z treści oświadczenia firmy Sedlak & Sedlak - raport ten powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone na próbie 3 077 osób, które odbyły się w dniach od 2 marca 2018 r. do 8 maja 2018 r. Korzystając z ogólnodostępnego raportu jesteśmy w stanie wyprowadzić ciekawe dla pracodawców wnioski.

http://cantinitecnologie.it/?jiner=incontri-privati-caserta&130=f2  

II. Raport o świadczeniach dodatkowych z 2018 r. – pracodawco, liczby nie kłamią!

Hayang Z raportu firmy Sedlak & Sedlak czytamy, że najbardziej oczekiwanym benefitem okazał się rozszerzony pakiet opieki medycznej. To właśnie on został uznany przez 48,4% ankietowanych za najbardziej atrakcyjny i porządany. Tytułem komentarza należy wskazać, że na drugim miejscu znalazł się samochód służbowy do użytku prywatnego - 20,3%. Na trzecim zaś – opieka stomatologiczna z wynikiem 19,3%.
Najpopularniejsze benefity to w dalszym ciągu karnety na siłownie. W ubiegłym roku odsetek osób otrzymujących ten benefit wyniósł 46,5%. Według przywołanego raportu na drugim miejscu w rankingu najpopularniejszych świadczeń znalazło się ubezpieczenie na życie z wartością 38,3%. Trzecie miejsce zajmują podstawowe pakiety opieki medycznej - 36,5%. O tym jak ważne i popularne są świadczenia dodatkowe (w tym szczególnie pakiety medyczne w swojej rozszerzonej formie) w firmach świadczy fakt, że w 2018 r., aż 71% ankietowanych zadeklarowało, że w ich miejscach pracy przysługują pracownikom świadczenia dodatkowe, z których korzysta 90% uprawnionych do tego pracowników. Naturalnie należy wskazać, że od popularności wprowadzenia opisywanych rozwiązań zależy struktura firmy, jej zatrudnienie, branża, kondycja finansowa oraz podejście kadry zarządzającej. Jednakże pozytywna tendencja wprowadzania pakietów medycznych zauważalna jest już w każdej z struktur firmy (od najmniejszych działalności po ogromne korporacje na czele). Analiza powyższych wartości zmusza nas do refleksji nad zasadnością i korzyściami wprowadzenia takich rozwiązań, które jak pokazują dane z raportu – są oczekiwane przez większość pracowników.

 

Przegląd korzyści płynących z wprowadzenia pakietów medycznych w strukturach firmy:

  • Polepszenie stanu zdrowia pracowników dzięki regularnym kontrolom, nieograniczonemu dostępowi do szerokiej kadry specjalistów.
  • Zwiększenie przywiązania pracownika do firmy w sytuacji, gdy korzysta on z pakietu medycznego dla siebie i swojej rodziny – szczególnie w korelacji z niską kondycją publicznej służby zdrowia.
  • Zwiększenie prestiżu pracodawcy na tle konkurencji z uwagi na lepsze zapewnienie dostępu do świadczeń dodatkowych.
  • Zmniejszenie ilości pracowników chorujących właśnie z uwagi na łatwą dostępność do badań profilaktycznych.
  • Zwiększenie atrakcyjności ogłoszenia o pracę – pracownik, który ma do wyboru analogiczne stanowisko w innej firmie, dużo chętniej zdecyduje się na aplikowanie do firmy, która oferuje szerszą gamę świadczeń pozapłacowych.
  • Dodatkowe korzyści dla pracodawcy i możliwości podatkowe związane z wprowadzeniem pakietów medycznych (optymalizacja podatkowa).
  • Zwiększenia zadowolenia pracowników z wykonywania obowiązków pracowniczych u danego pracodawcy. Zadowolony pracodawca częściej poleci swoją firmę innym osobom – nieoceniona moc tzw. marketingu szeptanego.

Korzyści płynących z wprowadzenia pakietów medycznych jest wiele, dlatego w ich obliczu zasadne jest podjęcie racjonalnych działań zmierzających do właściwego ich wyboru i odpowiedniej implementacji w ramach struktury danej organizacji.

 

Pracodawca dokonując świadomego wyboru właściwego podmiotu świadczącego usługi profesjonalnych pakietów medycznych w firmie, powinien zwrócić uwagę na niezwykle istotne czynniki. Należą do nich m.in.:

  • Zoptymalizowany koszt miesięczny ponoszony przez pracownika (możliwość opłacania w 3 wariantach: pakiet medyczny finansowany wyłącznie przez pracodawcę, wyłącznie przez pracownika bądź wariant mieszany). Miesięczny koszt powinien być dopasowany do struktury wynagrodzenia w firmie (im wyższe zarobki tym racjonalniejsze jest wprowadzenie bogatszej oferty pakietu medycznego w wariancie rodzinnym).
  • Szczegółowe prześledzenie oferty danego operatora w kontekście dostępu do możliwie największej liczby specjalistów z różnych branż. W tym miejscu należy wskazać, że wpływ struktury wiekowej ma decydujące znaczenia na dokonanie wyboru danego pakietu (im młodsza struktura wiekowa tym częściej pracownicy szukają specjalistów związanych z urazami związanymi z aktywnością fizyczną, dostępem do opieki medycznej związanej z narodzinami dziecka etc.). Właściwy wybór powinien zostać poprzedzony wnikliwą analizą potrzeb danej organizacji.
  • Bliski dostęp do placówek medycznych z punktu widzenia siedziby danej organizacji i dominującego miejsca zamieszkania pracowników. Jak pokazuje doświadczenie – pracownicy częściej korzystają z usług, które są dla nich blisko i dostępne również w godzinach po pracy. Właściwie wdrożony pakiet medyczny to taki, z którego pracownicy chętnie korzystają i są zadowoleni. Tylko taka jego implementacja wypełni swoją rolę – podstawową czyli pomoże w utrzymaniu dobrej kondycji zdrowotnej pracownika i dodatkowej, związanej z utrzymaniem zadowolonego pracownika w firmie.

W chwili obecnej istnieje niezliczona ilość podmiotów świadczących tego typu usługi. Zdając sobie sprawę z tego faktu, warto z rozwagą i szczególną atencją prześledzić dostępne rozwiązania i oferty firmy świadczących dostęp do opieki medycznej dla pracowników. Nie należy zapominać i zwrócić uwagę na fakt, zagrożeń płynących z wyboru niewłaściwego rozwiązania, które mogą skutecznie przekreślić cele stawiane planowanym rozwiązaniom, doprowadzając w dłuższej perspektywie do bardziej negatywnych sytuacji, niż te które obecne były bezpośrednio przed ich wprowadzeniem.
Źródło: Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku” - Sedlak & Sedlak.