Działania Getin Noble Bank i Getin Bank na przestrzeni ostatnich lat.

sites de rencontres nantes Crema Utraciłeś środki pieniężne na nieuczciwej polisolokacie? Griffin Consulting Sp. z o.o. pomoże Ci je odzyskać!

molecularly Utracone pieniądze, nerwy, stres i poczucie braku sprawiedliwości – takimi słowami opisują ostatnie lata nasi klienci. Dlaczego na wyrok w tej sprawie nasze społeczeństwo musiało tak długo czekać? Jest wiele pytań, które pozostają bez odpowiedzi. Jednak my, nauczeni doświadczeniem i profesjonalnym podejściem do przedmiotowego tematu, zdecydowaliśmy się na podjęcie skutecznych działań. Efektem starań naszej agencji jest świadczenie pomocy prawnej wszystkim poszkodowanym w sprawie tzw. polisolokat oferowanych przez Getin Noble Bank. Niżej dokładnie wyjaśniamy na czym polega problem, jak możemy pomóc oraz co możesz dzięki nam zyskać.

site de rencontres arabe Działania Getin Noble Bank oraz Getin Bank w zakresie oferowania klientom tzw. Polis inwestycyjnych, głównie polis strukturyzowanych od kilku lat budzą (jak się później okazało uzasadnione) wątpliwości konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – dalej UOKiK. Tytułem wyjaśnienia – wskazując chronologiczny bieg zdarzeń związanych z nielegalnymi działaniami Getin Noble Bank, należy wskazać na przełomową decyzję Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2013 r. (numer decyzji: RKT-55/2013), która to decyzja zainicjowała batalię na poziomie sądów powszechnych z nieuczciwymi praktykami rynkowymi ukierunkowanymi na wprowadzanie w błąd konsumentów. Przedsiębiorcą pozwanym był Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – dalej GNB – burzliwy, długoletni proces zakończył się korzystnym wynikiem dla wszystkich klientów pokrzywdzonych w sprawie. Sprawa była na tyle poważna i istotna dla społeczeństwa z punktu widzenia prawa konsumentów, że stanowisko UOKiK poparte było przez prokuratora, który aktywnie brał w nim udział. Finalnie w dniu 23 stycznia 2018 r. przed Sądem Apelacyjnym zapadł wyrok utrzymujący w mocy decyzję Prezesa UOKiK, tym samym oddalający apelację GNB oraz nakładający karę finansową w wysokości 5 000.000,00 zł. Osobom zainteresowanym zgłębieniem tego tematu przedkładamy sygnatury akt, które okazują się bezcennym źródłem informacji i nakreślenia pełnej drogi dochodzenia do sprawiedliwego wyroku, obalającego fałszywe twierdzenia pracowników oferujących polisy inwestycyjne, które zamiast pomnażać majątki klientów, doprowadzały do ich utraty bez wskazywania na możliwość wystąpienia ryzyka inwestycyjnego (VII AGa 808/18, XVII AmA 129/14).

Niniejszy artykuł skierowany jest to wszystkich zainteresowanych tematem, natomiast główną grupą docelową są obecni i byli klienci GNB, gdyż to właśnie ci konsumenci ponieśli największe straty. Przypomnijmy – doradcy banku celowo wprowadzali w błąd swoich klientów, wskazując, że ubezpieczenie na życie z ubezpieczonym funduszem kapitałowym jest instrumentem absolutnie bezpiecznym. Dodatkowo informowali o korzyściach, nie wskazując zagrożeń i realnych ryzyk. Praktyk tych dopuszczali się pracownicy banku oraz placówek współpracujących, dlatego też skala poszkodowanych jest ogromna a kolejnych zgłaszających się konsumentów z każdym dniem przybywa. Nieuczciwe praktyki sprzedaży, brak transparentnych umów, ukrywanie przed klientem zagrożeń, brak wskazywania na istniejące ryzyka – to tylko nieliczne z zarzutów, które można postawić GNB. Opinia ta nie jest osamotniona, gdyż UOKiK wskazuje, że konsumenci nie mieli jasnych informacji na temat ryzyka związanego z produktami finansowymi, co w dłuższej perspektywie wiązało się z wysokimi kosztami zrezygnowania z tych instrumentów a w sytuacjach krytycznych – utratą zgromadzonych środków pieniężnych. Nie dziwi zatem załamanie i zwątpienie w rzetelność funkcjonowania banków, każdy konsument poczuł się oszukany i niejednokrotnie, faktycznie ograbiony na kilkanaście a czasem setki tysięcy złotych (toksyczne polisy strukturyzowane z TU Europa, TU Open Life – właśnie te instrumenty finansowe wywołały załamanie finansowe wielu konsumentów).

Na kanwie wyżej opisanych wydarzeń oraz w związku z dużą ilością spraw, które pojawiły się w związku z dochodzeniem roszczeń od podmiotów stosujących nieuczciwe praktyki sprzedaży – nasza agencja Griffin Consulting Sp. z o.o. – zdecydowała się na podjęcie zdecydowanej walki z tymi przedsiębiorstwami i zaoferowała pomoc swoim klientom. To właśnie wydarzenia na rynku finansowym i wzrost niezadowolenia naszych klientów z oferowanych przez GNB produktów, doprowadziły do naszej świadomej i przemyślanej decyzji w zakresie podjęcia specjalizacji w dochodzeniu powyższych roszczeń. Lata doświadczeń, niezliczone ilości przeprowadzonych postępowań negocjacyjnych, postępowań przesądowych i procesów sądowych - umocniły naszą pozycję a także współpracujących z nami adwokatów i radców prawnych na rynku usług prawniczych w przedmiocie odzyskiwania środków pieniężnych utraconych na skrajnie niekorzystnych i ryzykownych instrumentach finansowych, które z swojej natury nigdy nie miał zarobić dla swojego klienta. Nasz rozbudowany zespół kilkunastu wykwalifikowanych prawników, każdego dnia analizuje sprawy konsumentów, zajmuje się unieważnianiem umów, odzyskiwaniem pieniędzy i wytaczaniem pozwów sądowych. Tytułem wyjaśnienia należy wskazać również, że nasza agencja Griffin Consulting Sp. z o.o. zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu innych instrumentów finansowych takich jak np. kredyty frankowe, które często były oferowane przez te same banki, natomiast my – jako specjaliści od finansów i znający niuanse prawa, podchodząc niezwykle kompleksowo do problemów naszych klientów – zajmujemy się pełną obsługą wszelkich problematycznych rozwiązań, które zostały niefortunnie przez nich wybrane. Nasza Kancelaria jako jedna z nielicznych prowadzimy najtrudniejsze procesy, których wartość przedmiotu sporu często oscyluje w okolicy 1 mln zł. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalnemu podejściu, zespół naszych prawników Griffin Consulting Sp. z o.o., wypracował sprawdzony, skuteczny i bezpieczny model dochodzenia roszczeń. Na przestrzeni lat doskonale poznaliśmy naszego oponenta, znamy wszelkie strony i oblicza jego postępowań co daje nam nieocenioną przewagę, która pozwala na zagwarantowaniem klientom naszej agencji, że powierzone sprawy zmierzają w kierunku odzyskania utraconych pieniędzy. Mimo, iż nasz model jest innowacyjny i dający się zaadoptować do spraw różnych klientów, to każdorazowo podchodzimy do problemu indywidualnie i niezwykle personalnie. Wierzymy, że tylko indywidualne podejście do klienta jest w stanie zbudować zaufanie, którego zwieńczeniem są odzyskane pieniądze. Każdego dnia podejmujemy działania zmierzające do zniwelowania przykrych konsekwencji działań naszych klientów pokrzywdzonych przez nieuczciwe praktyki rynkowe. Jako zespół prawników agencji Griffin Consulting Sp. z o.o., mamy na swoim koncie wiele wygrany postępowań. Nasi klienci faktycznie odzyskują z nami swoje pieniądze. Niezależnie od tego czy spór dotyczy 20 000,00 zł czy może ponad 1 000 000,00 zł – każda z spraw to dla nas priorytet i indywidualne podejście do dokumentacji zgromadzonej w sprawie, lecz przede wszystkim do człowieka, który powierzył nam swój problem. Mamy wielu zadowolonych klientów. Agencja konsultingowa Griffin Consulting Sp. z o.o. to remedium na walkę z nieuczciwymi podmiotami. Zaufaj sile doświadczonego zespołu i powierz nam swoją sprawę – gwarantujemy pełne zaangażowanie i oddanie. Zostań naszym zadowolonym klientem, którego interesy są właściwie zabezpieczone.